Ekonomik Çözüm Odaklı Fotometrik Ölçüm Sistemleri, 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi İstanbul

Işık Kaynaklarının Renksel Geriveriminin Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi, 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi İstanbul

Armatürlerin Üç Boyutlu Işık Şiddet Dağılımlarının Bilgisayar Ortamında Formülasyonu ve Görselleştirilmesi

LED Işık Kaynaklarının Renk Sıcaklığının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi, 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi İstanbul

Investigation of the Effects of Road Conditions on Road Lighting and Visibility Level, 2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2014 )

The Luminous Intensity Data Acquirement Of Luminaries On A Photograph By Using  Image Processing Techniques, 2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2014 )

GONİOFOTOMETRE