Firmamız fotometrik büyüklüklerin ölçülmesi ve görüntü işleme üzerine çeşitli eğitim materyalleri geliştirmektedir. Fotometrik büyüklerin ölçülmesinde kameralar kullanılmaktadır. Çünkü ilerleyen teknoloji ile birlikte kameraların çözünürlükleri artmış ve görüntü işleme hayatın her alanına dahil olduğu gibi fotometrik ölçümlerde de yerini almıştır. Ayrıca kameralar ile yapılan fotometrik ölçümlerde aynı fotoğraftan birden fazla fotometrik ölçüm yapılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden dolayı fotometrik ölçümler için goniofotometre ve renksel geriverim kutusu, görüntü işleme konusunda ise özellikleri belirlenecek cisimler için optimum aydınlatma koşullarının belirlenmesi için ışık havuzu oluşturulmuştur.


GONİOFOTOMETRE

Aydınlatma konusunda eğitim veren tüm eğitim kurumlarında kullanılabilecek, ışığın dağılımın eğrisine ulaşılabilecek bir ölçüm cihazıdır. Aydınlatma armatürlerinin cihaz sayesinde elde edilen ışık şiddet verileri ile aydınlatma tasarımlarının daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.


RENKSEL GERİVERİM KUTUSU

Işığın renksel geriveriminin bilinmesi ile fotoğraf ve kamera çekimleri, tekstil, boya, kimya gibi sektörlerin endüstriyel ölçümlerinin sağlıklı olabilmesi ve tüm hayatımızdaki renklerin gerçek renkleri olup olmadığı konusunda bir farkındalık oluşabilir. Geliştirilen ölçüm sistemiyle led ışık kaynakları tungsten halojen lambalar, flouresant Lamba grupları, yüksek basınçlı cıva buharlı lambalar, metal halide lambalar gibi ışık kaynaklarının renksel geriverimi ölçülebilmektedir.


IŞIK HAVUZU

Cisimlerin özelliklerinin görüntü işleme ile belirlenmesinde uygun aydınlatma çok önemlidir. Çünkü farklı ışık boyları cisimlerde farklı özelliklerin ön plana çıkmasını sağlar. Bu sebeple istenen özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak optimum aydınlık düzeyinin belirlenmesi için ışık havuzu tasarımı yapılmıştır.